Materials de la millor qualitat per empreses i particulars. 

ZAHORRA NATURAL

ZAHORRA NATURAL
8.50/T

CARACTERÍSTIQUES

La Zahorra Natural, també coneguda com a “zahorra artificial”, és un tipus de material utilitzat en la construcció i pavimentació de carreteres i camins. Tot i que la denominació pot variar segons el país o regió, el seu origen és natural i s’obté de pedreres o dipòsits naturals de materials petris, com graves, sorres i argiles, que es troben a la zona d’influència de l’obra.

  • Granulometria controlada: La Zahorra Natural se sotmet a un procés de selecció i classificació per assegurar una mida de partícula adequada. Generalment, es fa servir una combinació de diferents mides d’àrids per aconseguir una barreja equilibrada i compacta.
  • Estabilitat i resistència: La Zahorra Natural proporciona una base sòlida i estable per a la construcció de carreteres. La seva composició i granulometria permeten una adequada compactació i una bona capacitat de càrrega, cosa que contribueix a una major durabilitat i resistència al trànsit.
  • Cost: En comparació amb altres materials de construcció, la Zahorra Natural sol ser més econòmica, cosa que la converteix en una opció popular en projectes d’infraestructura viària.

ÚS

  • Drenatge: La Zahorra Natural té una capacitat de drenatge efectiva, cosa que evita l’acumulació d’aigua a la superfície de la carretera i ajuda a prevenir problemes d’infiltració i humitat.
  • Millora de les propietats del sòl: En alguns casos, la Zahorra Natural s’utilitza per millorar les característiques del sòl existent al terreny. Pot ajudar a estabilitzar terres tous, millorar la seva capacitat portant i reduir el risc d’assentaments diferencials.
  • Adequada compactació: La Zahorra Natural es compacta adequadament per assegurar una base ferma i uniforme. Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de maquinària especialitzada, com ara compactadores de rodet, que apliquen pressió sobre el material per reduir-ne el volum i augmentar-ne la densitat.

Altres materials

14.50/T
Desplaça cap amunt
Abrir chat
1
Scan the code
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?
Skip to content