Materials de la millor qualitat per empreses i particulars. 

GRAVA PER FER FORMIGÓ AMB ÀRID DEL 20

GRAVA PER FER FORMIGÓ AMB ÀRID DEL 20
13.00/T

CARACTERÍSTIQUES

La grava utilitzada per fer formigó amb àrid del 20 fa referència a un tipus d’agregat gruixut que s’utilitza en la fabricació de formigó. Aquí teniu algunes característiques comuns d’aquest tipus de grava:

 • Mida de partícula: La grava amb àrid del 20 té una mida de partícula que es troba en el rang de 20 mm. Això vol dir que les partícules de grava tenen un diàmetre màxim d’aproximadament 20 mm.
 • Forma i textura: La grava sol tenir una forma angular o arrodonida, depenent del seu origen. La forma angular pot proporcionar més resistència a la fricció i una millor adherència entre les partícules de grava i la pasta de ciment.
 • Resistència mecànica: La grava amb àrid del 20 ha de tenir una resistència mecànica adequada per garantir la durabilitat i la capacitat de càrrega del formigó resultant. Això implica que les partícules de grava siguin resistents i no es desintegrin fàcilment sota càrregues.
 • Neteja: És important que la grava estigui lliure d’impureses com argila, llim o matèria orgànica, ja que aquestes poden afectar negativament les propietats del formigó, com la resistència i la durabilitat.
 • Gradació: La grava amb àrid del 20 ha de tenir una distribució de mides de partícules adequada. Això implica que hi hagi una barreja de partícules més grans i més petites que omplin els espais entre si de manera efectiva, cosa que contribueix a una major compacitat i resistència del formigó.

ÚS

 • Barreja de formigó estructural: La grava amb àrid del 20 s’utilitza com a component clau en la barreja de formigó estructural. Es combina amb ciment, aigua i possiblement altres additius per crear una barreja homogènia que tingui les propietats de resistència i durabilitat requerides per a diverses aplicacions de construcció.
 • Lloses de concret: La grava amb àrid del 20 s’empra per a la fabricació de lloses de concret, com les utilitzades en paviments de carreteres, voreres, patis i pisos industrials. La grava proporciona una resistència addicional i ajuda a prevenir la fissuració i l’esquerdament del concret a causa de càrregues i moviments.
 • Fonaments i sabates: En la construcció de fonaments i sabates, la grava amb àrid del 20 s’utilitza com a part de la barreja de formigó per proporcionar una base sòlida i estable. Ajuda a distribuir les càrregues de l’estructura de manera uniforme i ofereix resistència a la compressió.
 • Estructures de concret armat: La grava amb àrid del 20 és essencial en la construcció d’estructures de concret armat, com ara columnes, bigues i lloses. La presència de grava al formigó augmenta la capacitat de càrrega i la resistència a la tracció del material.
 • Obres de drenatge: En projectes de drenatge, com a sistemes de clavegueram i canals d’aigua, la grava amb àrid del 20 s’utilitza com a farciment per assegurar el drenatge adequat i prevenir el col·lapse del sòl circumdant.
 • Obres de paisatgisme: La grava amb àrid del 20 també s’utilitza en aplicacions de paisatgisme, com la construcció de camins, senders i àrees de vianants. Proporciona una superfície ferma i resistent per al trànsit de vianants i vehicular lleuger.

Altres materials

8.50/T
14.50/T
Desplaça cap amunt
Abrir chat
1
Scan the code
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?
Skip to content