Materials de la millor qualitat per empreses i particulars. 

TOT Ú (ZAHORRA ARTIFICIAL)

9.50/T

CARACTERÍSTIQUES

La batussa artificial és un material àmpliament utilitzat en la construcció i pavimentació de carreteres i camins. Aquí tens algunes característiques típiques de la sauló artificial:

  • Composició: La batussa artificial està composta principalment per una barreja d’àrids, que poden incloure graves, sorres i argiles. Aquests àrids se seleccionen i classifiquen en diferents mides de partícules per aconseguir una barreja adequada.
  • Granulometria controlada: La batussa artificial se sotmet a un procés de selecció i classificació dels àrids per assegurar una distribució de mides de partícules adequada. Aquesta granulometria controlada permet una bona compactació i estabilitat a la construcció de la base de la carretera.

ÚS

  • Estabilitat i resistència: La batussa artificial proporciona una base sòlida i resistent per a la construcció de carreteres. La seva composició i granulometria permeten una adequada compactació i una alta capacitat de càrrega, fet que contribueix a una major durabilitat i resistència al trànsit.
  • Drenatge: La batussa artificial té una bona capacitat de drenatge, cosa que evita l’acumulació d’aigua a la superfície de la carretera i ajuda a prevenir problemes d’infiltració i humitat.
  • Millora de les propietats del sòl: En alguns casos, la batussa artificial s’utilitza per millorar les característiques del sòl existent al terreny. Pot ajudar a estabilitzar terres tous, millorar la seva capacitat portant i reduir el risc d’assentaments diferencials.
  • Compactació: La batussa artificial es compacta adequadament utilitzant maquinària especialitzada, com a compactadores de rodet. Això es realitza per reduir-ne el volum i augmentar-ne la densitat, aconseguint una base sòlida i uniforme.

Altres materials

8.50/T
14.50/T
Desplaça cap amunt
Abrir chat
1
Scan the code
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?
Skip to content