Materials de la millor qualitat per empreses i particulars. 

GRAVA PER FER FORMIGÓ AMB ÀRID DEL 10

GRAVA PER FER FORMIGÓ AMB ÀRID DEL 10
13.00/T

CARACTERÍSTIQUES

La grava utilitzada per fer formigó amb àrid del 10 es refereix a un tipus d’agregat gruixut amb una mida de partícula específica. A continuació es presenten algunes característiques comuns d’aquest tipus de grava:

 • Mida de partícula: La grava amb àrid del 10 té una mida de partícula que es troba en el rang de 10 mm. Això vol dir que les partícules de grava tenen un diàmetre màxim d’aproximadament 10 mm.
 • Forma i textura: La grava pot tenir una forma angular o arrodonida, depenent del seu origen. La forma angular pot proporcionar més resistència a la fricció i una millor adherència entre les partícules de grava i la pasta de ciment.
 • Resistència mecànica: La grava amb àrid del 10 ha de tenir una resistència mecànica adequada per garantir la durabilitat i la capacitat de càrrega del formigó resultant. Això implica que les partícules de grava siguin resistents i no es desintegrin fàcilment sota càrregues.
 • Neteja: És important que la grava estigui lliure d’impureses com argila, llim o matèria orgànica, ja que aquestes poden afectar negativament les propietats del formigó, com la resistència i la durabilitat.
 • Gradació: La grava amb àrid del 10 ha de tenir una distribució de mides de partícules adequada. Això implica que hi hagi una barreja de partícules més grans i més petites que omplin els espais entre si de manera efectiva, cosa que contribueix a una major compacitat i resistència del formigó.

ÚS

La grava amb àrid del 10 s’utilitza en una varietat d’aplicacions a la fabricació de formigó. Alguns dels usos comuns de la grava per fer formigó amb àrid del 10 són els següents:

 • Barreja de formigó estructural: La grava amb àrid del 10 s’utilitza com a component principal en la barreja de formigó estructural. Es combina amb ciment, aigua i possiblement altres additius per crear una barreja homogènia que tingui les propietats de resistència i durabilitat requerides per a diverses aplicacions de construcció.
 • Fonaments i sabates: En la construcció de fonaments i sabates, la grava amb àrid del 10 s’utilitza com a part de la barreja de formigó per proporcionar una base sòlida i estable. Ajuda a distribuir les càrregues de l’estructura de manera uniforme i ofereix resistència a la compressió.
 • Elements prefabricats: La grava amb àrid del 10 s’utilitza en la fabricació d’elements prefabricats de formigó, com ara blocs, bigues i lloses prefabricades. Proporciona resistència i durabilitat a aquests elements, permetent-ne l’ús en una àmplia gamma d’aplicacions constructives.
 • Paviments de concret: La grava amb àrid del 10 s’utilitza en la fabricació de paviments de concret, com carreteres, voreres i patis. Proporciona una superfície resistent al desgast i ajuda a distribuir les càrregues del trànsit de manera efectiva.
 • Elements estructurals de concret armat: La grava amb àrid del 10 s’utilitza en la construcció d’elements estructurals de concret armat, com ara columnes, bigues i lloses. Aporta resistència i rigidesa a aquestes estructures i permet la creació d’edificis i ponts robusts.
 • Obres de drenatge: En projectes de drenatge, com a sistemes de clavegueram i canals d’aigua, la grava amb àrid del 10 s’utilitza com a farciment per assegurar el drenatge adequat i prevenir el col·lapse del sòl circumdant.

Altres materials

8.50/T
14.50/T
Desplaça cap amunt
Abrir chat
1
Scan the code
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?
Skip to content